20 november 2020

STILLINGEN ER BESAT: COO

STILLINGEN ER BESAT: COO

STILLINGEN

Stillingen som COO er nyoprettet, og sker som led i at styrke den nuværende direktion, som består af de to ejere, Esben og Søren Christiansen.

Virksomhedens vækst og øgede kompleksitet har skabt et behov for, at ejerne med etableringen af denne position opnår en bedre balance mellem drift og udvikling, og at de hver især kan koncentrere sig bedre om deres respektive kompetenceområder.

De to ejere har som hhv. salgsdirektør (CCO) og produktionsdirektør (CPO) selv ansvaret for deres respektive kompetenceområder, hvorfor du som COO vil få ansvaret for en række støttefunktioner:

• Finans og økonomi
• Indkøb
• IT og digitalisering
• Kvalitet
• HR


Du vil således få en nøgleposition i den tremandsdirektion, som skal forestå virksomhedens strategiske udvikling, så vel forretningsmæssigt som organisatorisk.

Du vil få ledelsesansvaret for p.t. 5 medarbejdere, som primært varetager opgaver indenfor økonomi, kvalitet, HR og indkøb.

De væsentlige opgaver og ansvarsområder vil være:

• Etablering af bedre økonomisk beslutningsgrundlag i form af opfølgningsrutiner, KPI’er, rapportering og Business Intelligence.
• At være sparringspartner og ”talknuser” for de to ejere i forbindelse med alle væsentlige beslutninger.
• Dokumentation og professionalisering af administrative arbejdsgange og processer.
• Centralisering og professionalisering af indkøbsfunktionen.
• At være ”sponsor” på opgradering af IT-system og identificering af relevante digitalise-ringstiltag.
• Implementering af kvalitetstiltag på tværs af værdikæden.


Du vil have erfarne medarbejdere på specielt kvalitets- og økonomisiden, som sikrer en solid drift i disse områder.


KANDIDATEN

Du har formentlig en nuværende position som COO eller CFO, men du besidder fremfor alt en bred erfaring med financial controlling, finansielle standarder og forretningsoptimering og -udvikling. Teoretisk har du eventuelt en baggrund som Cand.Merc., HD, MBA eller lignende.

Dine praktiske erfaringer omfatter:

• Mindst 10 års erfaring fra lignende stillinger i produktionsvirksomheder med eksport.
• Dokumenterede resultater indenfor forretningsudvikling og forandringsledelse.
• Solid økonomisk indsigt og tværorganisatorisk forretningsforståelse.
• Erfaring med professionalisering og digitalisering af processer.
• Erfaring med kvalitetsstyring og certificering.
• Relevant netværk i ind- og udland.
• Beherskelse af engelsk på forhandlingsniveau.

Som person er du karakteriseret ved høj integritet, du hviler i dig selv og er positiv af sind. Du trives med korte og handlingsorienterede beslutningsprocesser, som du understøtter med et databaseret grundlag.

Du har en naturlig autoritet og har ingen problemer med både at tage ansvar og vise initiativ.

Derudover er du kendetegnet ved at

• Være ambitiøs, arbejdsom og resultatorienteret.
• Have en analytisk tilgang til optimering og problemløsning
• Arbejde struktureret med planlægning og opfølgning på mål.
• Være handlingsorienteret med afsæt i veldokumenterede beslutningsoplæg.
• Være en selvkørende og engageret holdspiller.
• Være god til at lytte til input fra kolleger og medarbejdere

Du forventes at bo indenfor en acceptabel køreafstand fra Øster Starup.

VIRKSOMHEDEN TILBYDER

Virksomheden er præget af ordentlighed og gensidig respekt på alle niveauer.

Der hersker en uformel tone, som kombineres med en stadig lyst til på professionel vis at udvikle virksomheden til næste niveau, samt hele tiden søge nye muligheder.

Du tilbydes en lønpakke, som består af

• Fast gage
• Pensionsordning
• Sundhedsforsikring
• Firmabil


TILTRÆDELSE

Forventet tiltrædelse primo 2021, men der ventes gerne på den rette.


BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Af hensyn til beskyttelse af persondata bedes du sikre, at de dokumenter du fremsender ifm. din ansøgning, ikke indeholder følsomme persondata som f.eks. dit CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, seksuelle forhold mv.
For at beskytte dine persondata modtager vi ikke CV, ansøgning mv. via mail.

ANSØGNING

Rekrutteringsprocessen varetages af

Sten Appelon Petersen - Partner, Confidence Search
Mobil: +45 2270 8320
Mail: sap@csas.dk
og en motiveret ansøgning kan sendes på følgende link:

https://confidencesearch.dk/ledige-stillinger/?hr=show-job%7C64138&locale=da_DK

Artiklen er slut
Gå tilbage til arkivet