06 august 2013

3 ISO CERTIFICERINGER PÅ 8 UGER

3 ISO CERTIFICERINGER PÅ 8 UGER

ECM INDUSTRIES A/S har fokus på den meget kvalitetsbevidste industri, herunder vind- og proces- og bygningsstålsindustrien som er de dominerende og livsnødvendige eksport-områder. ECM INDUSTRIES A/S er netop derfor, og som en af de stærkeste totalleverandører i Danmark, blevet certificeret efter DS/EN-ISO 9001:2008, DS/EN ISO-1090-1 samt  DS EN ISO 3834-2 kvalitetsstandarderne.
ECM INDUSTRIES A/S, der består af en række underliggende forretningsområder som Projektering, Rådgivning, Udvikling, Engineering, Maskin og Pladebearbejdning, Svejsning, R&D og Wireteknik, modtaget certifikat fra INSPECTA på, at ECM INDUSTRIES A/S, er blevet ISO-certificeret efter ISO-9001 . ISO-9001 er en internationalt anerkendt kvalitetsstandard, der omfatter dokumentation af en virksomheds vigtigste rutiner og processer som fx. Projektering, Indkøb, Produktion, Driftsstyring og naturligvis Kvalitetsstyring og Kontrol i produktionen.
DS/EN ISO1090-1 samt DS/EN-ISO 3834-2 dækker alt indenfor svejsning samt alle elementer af CE mærkning indenfor bygningsstål.

Produktionsdirektør og medindehaver af ECM INDUSTRIES A/S beretter:
Virksomheden i løbet af meget kort tid opnået et tæt og udviklende samarbejde med den førende vindindustri - der domineres af danske aktører. Den nye certificering gælder samtlige entrepriser, som varetages af ECM INDUSTRIES A/S.

Esben J. Christiansen, der er Salgsdirektør og medindehaver ved ECM INDUSTRIES A/S, uddyber dette samarbejde således: - Én af de bedste måder, hvormed vi kan styrke vores kunder, er gennem leverancer af en høj og altid veldokumenteret kvalitet. Når de lokale og globale virksomheder skal sælge deres produkter på et krævende verdensmarked, vil det være en hjælp at kunne henvise til, at der benyttes en leverandør på produktionsområdet, der er i besiddelse af internationale anerkendte kvalitetscertifikater.

Direktør og medindehaver, Karin J. Christiansen, ECM INDUSTRIES A/S: - Vi er naturligvis også stolte over, at være den første danske virksomhed, der har opnået  3 ISO-certificeringer på bare 8 uger. Dette vidner om en i forvejen sund og kvalitetsbevidst kultur i virksomheden. Vi er forhåbentlig på denne måde med til at vise, at ECM INDUSTRIES A/S ønsker at bidrage positivt til en højnelse af den sorte industris omdømme i det krævende marked på verdensplan. For vore egne medarbejdere er det en fjer i hatten samt yderligere et incitament til at sikre vore kunder den optimale kvalitet - også en kvalitet, der ligger udover, hvad ISO-certificeringerne kræver.

Artiklen er slut
Gå tilbage til arkivet